Objavljeno:

Še ena pomembna sodna odločitev glede zasebnosti službene e-pošte v ZDA

Pred kratkim je bila v ZDA sprejeta še ena pomembna sodna odločitev glede zasebnosti službene elektronske pošte. Vrhovno sodišče ameriške zvezne države Wisconsin je namreč 16. julija letos v primeru Schill v. Wisconsin Rapids School District presodilo, da je elektronska pošta, ki jo vladni uslužbenci pošljejo z računalnika na delovnem mestu, lahko zasebna.

Primer se je začel aprila 2007, ko je državljan Don Bubolz na podlagi zakonodaje o dostopu do informacij javnega značaja želel pridobiti izpis elektronskih sporočil pet učiteljev, ki so bila zasebne narave, a poslana iz službenega računalnika. Šola je najprej presodila, da gre za informacijo javnega značaja, saj so bila sporočila poslana s službenih (torej državnih) računalnikov, vendar so se učitelji na to odločitev pritožili.

Na prvi stopnji so pritožbo sicer izgubili, vendar je nato Vrhovno sodišče ameriške zvezne države Wisconsin presodilo, da mora biti delovanje javne oblasti sicer odprto, vendar pa vsebina zasebnih sporočil vladnih uslužbencev ni stvar javnosti.

Sodišče je kljub temu v določenih primerih dopustilo možnost razkritja zasebnih elektronskih sporočil vladnih uslužbencev poslanih iz računalnikov na delovnem mestu, na primer v primeru, da bi vsebovala dokaze o disciplinskih prekrških ali zlorabi javnih sredstev, tako kot  je bilo to v primeru City of Ontario v. Quon. o katerem je pred kratkim presojalo Vrhovno sodišče ZDA.

Kategorije: Zasebnost
Ključne besede: komunikacijska zasebnost, Schill v. Wisconsin Rapids School District, ZDA