Vizitka

Telefoncek.si je spletišče kjer objavljamo novice, analize in članke iz področja informacijske varnosti, digitalne forenzike, zasebnosti, informacijsko-kazenskega prava ter podatkovne analitike.

Vsebina tega spletišča je bila pred tem objavljena na spletnem mestu Pravokator.si, s katerim pa nismo več povezani.

O avtorju

dr.  Matej Kovačič [CV] [GPG ključ: 97943665, ustvarjen: 29. januarja 2021, čas veljavnosti: 2 leti, prstni odtis: D7DE 2DE1 D3D4 9A78 DF68 9804 BD87 97E9 9794 3665] se v okviru svojega raziskovalnega dela se ukvarja z vprašanji zasebnosti in nadzora, preučevanjem kiberkriminala, z informacijsko varnostjo in digitalno forenziko ter odprtimi podatki. Je avtor dveh knjig iz področja zasebnosti Zasebnost na internetu (2003) in Nadzor in zasebnost v informacijski družbi (2006) ter uporabniškega priročnika Linux na namizju (2010). Objavil je tudi več člankov iz področja zasebnosti, nadzora, kiberkriminala in odprte kode. Knjige in večina člankov avtorja so prosto dostopni na spletu.

V času svoje zaposlitve na Komisiji za preprečevanje korupcije je sodeloval tudi pri nastanku aplikacije Supervizor. Trenutno je zaposlen na Inštitutu Jožef Stefan.

 

* * *

 

Sodelovanje

Avtor tega spletnega mesta se ukvarja z digitalno forenziko, informacijsko-varnostnimi analizami, elektronskim nadzorom, zasebnostjo ter sorodnimi temami. Ima tudi izkušnje iz področja opravljanja informacijsko varnostnih analiz (penetracijskih testov in drugih tehnik preverjanja informacijske varnosti) ter vzpostavljanja tehničnih rešitev za zagotavljanje informacijske varnosti računalniških in drugih komunikacijskih sistemov. Je poznavalec evropske in ameriške zakonodaje iz področja varstva zasebnosti ter kazenskega prava v delu, ki se nanaša na kiberkriminal in informacijsko tehnologijo. Ukvarja se tudi z odprto kodo, vprašanji avtorskega prava v digitalnem okolju ter drugimi pravnimi in družbenimi vidiki informacijskih tehnologij.

Poleg praktičnega dela (sodelovanje z Inštitutom za forenziko informacijskih tehnologij ter svetovanje za različne državne organe in zasebni sektor), se z navedenimi vprašanji ukvarja tudi raziskovalno – sodeloval je v več znanstveno-raziskovalnih projektih. Svoje delo je predstavil na več domačih in tujih konferencah, izdal pa je tudi tri monografije ter več znanstvenih in strokovnih člankov. Ima tudi večletne predavateljske izkušnje, saj je 10 let predaval na Univerzi v Ljubljani.

V kolikor vas zanima svetovanje ali izvedba izobraževanja iz področja informacijske varnosti, informacijskega prava (varstvo osebnih, tajnih in drugih po zakonu zaupnih podatkov, kazenski vidiki kiberkriminala) ali odprte kode, to sporočite na elektronski naslov urednika tega spletnega mesta. Priporočljivo je, da to storite s pomočjo GPG/PGP šifriranega sporočila.

Pri tem prosim upoštevajte, da:

  • pri svojem delu vedno varujemo osebne, tajne in druge po zakonu zaupne podatke;
  • pri svojem delu, zlasti pri opravljanju informacijsko varnostnih pregledov ter digitalno forenzičnih analizah vedno spoštujemo veljavno zakonodajo. Vse prošnje za pomoč pri kakršnihkoli nezakonitih postopkih bodo zavrnjene;
  • pri pripravi predavanj, avtorskih besedil ali drugih predstavitev praviloma želimo le-ta izdati pod eno izmed Creative Commons (CC) licenc, oziroma na naročnika dovolimo neizključen prenos materialnih avtorskih pravic. Smo namreč mnenja, da mora znanje krožiti čim bolj neovirano ter da svobodna izmenjava informacij in avtorskih del pomaga pri napredku v znanosti in kulturi. Možen je tudi drugačen dogovor, vendar je v tem primeru cena priprave tovrstnih gradiv višja;
  • za predavanja ali predstavitve na dogodkih s kotizacijo ali na dogodkih komercialne narave se je potrebno dogovoriti za avtorski honorar, pri čemer je v ceni potrebno upoštevati tako predavateljske, kot tudi pripravljanje ure;
  • določen delež svetovanj,  izvedbe informacijsko varnostnih analiz, priprave izvedeniških mnenj ali drugih storitev izvajamo brezplačno, zlasti za posameznike z nizkimi dohodki ali za primere, ki nas raziskovalno zanimajo. Sicer pa je cena za naše storitve odvisna od zahtevnosti področja;
  • Z mediji praviloma sodelujemo na neformalni ravni. V primeru sodelovanja na formalni ravni (uradne izjave, intervjuji, sodelovanje v različnih oddajah,…) želimo sodelovati samo v primerih, ko novinar dobro pozna področje o katerem pripravlja prispevek.

V kolikor se potencialni naročniki z našimi pogoji ne strinjajo, si lahko vedno svobodno poiščejo drugega avtorja in svetovalca s katerim bodo sodelovali.