Vizitka

Telefoncek.si je spletišče kjer objavljamo novice, analize in članke iz področja informacijske varnosti, digitalne forenzike, zasebnosti, informacijsko-kazenskega prava ter podatkovne analitike.

Vsebina tega spletišča je bila pred tem objavljena na spletnem mestu Pravokator.si, s katerim pa nismo več povezani.

O avtorju

dr. Matej Kovačič [CV / short version of CV] [GPG ključ: 97943665, ustvarjen: 29. januarja 2021, čas veljavnosti: 2 leti, prstni odtis: D7DE 2DE1 D3D4 9A78 DF68 9804 BD87 97E9 9794 3665] se v okviru svojega raziskovalnega dela se ukvarja z vprašanji zasebnosti in nadzora, preučevanjem kiberkriminala, z informacijsko varnostjo in digitalno forenziko ter odprtimi podatki. Je avtor dveh knjig iz področja zasebnosti Zasebnost na internetu (2003) in Nadzor in zasebnost v informacijski družbi (2006) ter uporabniškega priročnika Linux na namizju (2010). Objavil je tudi več člankov iz področja zasebnosti, nadzora, kiberkriminala in odprte kode. Knjige in večina člankov avtorja so prosto dostopni na spletu.

V času svoje zaposlitve na Komisiji za preprečevanje korupcije je sodeloval tudi pri nastanku aplikacije Supervizor. Trenutno je zaposlen na Inštitutu Jožef Stefan.

 

Sodelovanje

Avtor tega spletnega mesta se ukvarjam z digitalno forenziko, informacijsko-varnostnimi analizami, elektronskim nadzorom, zasebnostjo ter sorodnimi temami. Imam tudi izkušnje iz področja opravljanja informacijsko varnostnih analiz (penetracijskih testov in drugih tehnik preverjanja informacijske varnosti) ter vzpostavljanja tehničnih rešitev za zagotavljanje informacijske varnosti računalniških in drugih komunikacijskih sistemov. Poznam evropsko in ameriško zakonodajo iz področja varstva zasebnosti ter kazenskega prava v delu, ki se nanaša na kiberkriminal in informacijsko tehnologijo. Ukvarjam se tudi z odprto kodo, vprašanji avtorskega prava v digitalnem okolju ter drugimi pravnimi in družbenimi vidiki informacijskih tehnologij.

Poleg praktičnega dela (sodelovanje z Inštitutom za forenziko informacijskih tehnologij ter svetovanje za različne državne organe in zasebni sektor), se z navedenimi vprašanji ukvarjam tudi raziskovalno – sodeloval sem v več znanstveno-raziskovalnih projektih. Svoje delo sem predstavil na več domačih in tujih konferencah, izdal pa sem tudi tri monografije ter več znanstvenih in strokovnih člankov. Imam večletne predavateljske izkušnje, saj je 10 let predaval na Univerzi v Ljubljani, trenutno pa predavam na Univerzi v Novi Gorici.

V kolikor vas zanima svetovanje ali izvedba izobraževanja iz področja informacijske varnosti, informacijskega prava (varstvo osebnih, tajnih in drugih po zakonu zaupnih podatkov, kazenski vidiki kiberkriminala) ali odprte kode, to sporočite na elektronski naslov urednika tega spletnega mesta. Priporočljivo je, da to storite s pomočjo GPG/PGP šifriranega sporočila.

Pri tem prosim upoštevajte, da:

  • pri svojem delu vedno varujem osebne, tajne in druge po zakonu zaupne podatke;
  • pri svojem delu, zlasti pri opravljanju informacijsko varnostnih pregledov ter digitalno forenzičnih analizah vedno spoštujeo veljavno zakonodajo. Vse prošnje za pomoč pri kakršnihkoli nezakonitih postopkih bodo zavrnjene;
  • pri pripravi predavanj, avtorskih besedil ali drugih predstavitev praviloma želim le-ta izdati pod eno izmed Creative Commons (CC) licenc, oziroma na naročnika dovolimo_neizključen_ prenos materialnih avtorskih pravic. Semonamreč mnenja, da mora znanje krožiti čim bolj neovirano ter da svobodna izmenjava informacij in avtorskih del pomaga pri napredku v znanosti in kulturi. Možen je tudi drugačen dogovor, vendar je v tem primeru cena priprave tovrstnih gradiv višja;
  • za predavanja ali predstavitve na dogodkih s kotizacijo ali na dogodkih komercialne narave se je potrebno dogovoriti za avtorski honorar, pri čemer je v ceni potrebno upoštevati tako predavateljske, kot tudi pripravljanje ure;
  • določen delež svetovanj, izvedbe informacijsko varnostnih analiz, priprave izvedeniških mnenj ali drugih storitev izvajam brezplačno, zlasti za posameznike z nizkimi dohodki ali za primere, ki me raziskovalno zanimajo. Sicer pa je cena za moje storitve odvisna od zahtevnosti področja;
  • Z mediji praviloma sodelujem na neformalni ravni. V primeru sodelovanja na formalni ravni (uradne izjave, intervjuji, sodelovanje v različnih oddajah,…) želim sodelovati samo v primerih, ko novinar dobro pozna področje o katerem pripravlja prispevek.

V kolikor se potencialni naročniki z mojimi pogoji ne strinjajo, si lahko vedno svobodno poiščejo drugega avtorja in svetovalca s katerim bodo sodelovali.