Predavanja in knjige

Prosojnice iz predavanj in nekateri članki

Objavljene so prosojnice iz nekaterih predavanj ter druga gradiva.

Informacijska varnost:

Mobilna varnost:

Kriptografija:

Podatkovne analize:

Ostalo:

Knjige

Vse tri knjige so prosto dostopne v obliki PDF datotek.

Zasebnost na internetu [SLO PDF] / Privacy on the internet [ENG PDF]

Mirovni inštitut, Inštitut za sodobne družbene in politične študije, 111 / 105 strani, leto izida: 2003, ISBN: 961-6455-09-5.

Zasebnost na internetu

Zasebnost na internetu

Knjiga govori o problemu zasebnosti v sodobni informacijski in potrošniški družbi, predvsem pa o problemu zasebnosti na internetu. Problem zasebnosti in nadzora v virtualnem prostoru obravnava tako v sociološkem, pravnem, kot tudi tehničnem smislu. Knjiga pa ima tudi praktični vidik, saj so v njej opisani tako konkretni primeri možnih zlorab zasebnosti na internetu, kot tudi nekatere zaščitne tehnike. Knjiga je leta 2003 izšla pri Mirovnem inštitutu in sicer v slovenskem in angleškem jeziku.

Naslovnica knjige (oblikovala jo je Irena Wölle) vsebuje kripto sardino. Gre za novo vrsto “živali” sardina cryptographicus, ki sta jo “odkrila” Alex Stewart in Rui Mendez. V resnici seveda ne gre za žival, pač pa za programsko implementacijo RSA šifrirnega algoritma v jeziku Perl, ki izgleda kot sardina (na naslovnici je postavljena pokončno). Če boste programsko kodo pretipkali in pognali, boste ugotovili, da program dejansko deluje!

Nadzor in zasebnost v informacijski družbi [PDF]

Filozofski, sociološki, pravni in tehnični vidiki nadzora in zasebnosti na internetu

Znanstvena knjižnica FDV, 255 strani, leto izida: 2006, ISBN 961-235-242-9.

Nadzor in zasebnost v informacijski družbi

Nadzor in zasebnost v informacijski družbi

V knjigi Nadzor in zasebnost v informacijski družbi je obravnavan problem zasebnosti in nadzora na internetu ter vpliva tehnologije na spreminjanje meje med javnim in zasebnim. Na začetku se delo ukvarja z vprašanjem, kdaj je zasebnost sploh nastala kot družbena kategorija in kako se je spreminjala skozi zgodovino. V nadaljevanju je obravnavana problematika nadzorovanja s pomočjo teorij Benthama, Foucaulta ter Deleuzeja. V nadaljevanju se delo ukvarja s pravico do zasebnosti, pri čemer primerjalno obravnava razvoj in obseg pravice do zasebnosti v ZDA in v Evropi.

V četrtem delu je obravnavan razvoj kriptografije kot tehnologije za zaščito zasebnosti. Podana je tudi kratka zgodovina kriptografije (predvsem javno dostopne) ter nastanek gibanja za elektronsko zasebnost. V zadnjem delu je obravnavan problem zasebnosti na internetu, ki vsebuje številne konkretne primere, ki zadevajo informacijsko, komunikacijsko ter prostorsko zasebnost na internetu.

Knjiga je izšla pri Znanstveni knjižnici FDV decembra 2006.

Linux na namizju [PDF]

Uporaba Ubuntu Linuxa na namiznem računalniku

Elektronska knjiga, izdana v samozaložbi, 164 strani, leto izida: 2010, ISBN 978-961-245-959-8.

Linux na namizju

Linux na namizju

Knjiga Linux na namizju je namenjena začetnikom v svetu Linuxa. V uvodnem poglavju je na kratko razloženo kaj je to Linux in kaj omogoča, kaj so to distribucije Linuxa in pod kakšno licenco se Linux razvija. V posebnem poglavju je nekoliko podrobneje opisana distribucija Ubuntu Linux. V nadaljevanju sledi opis uporabe Ubuntu Linuxa na namiznem računalniku.

Skozi vodič Linux na namizju se tako uporabniki seznanijo z delom v Ubuntu Linux okolju ter osnovnimi administrativnimi opravili. Del knjige je posvečen tudi varnosti (posebno poglavje je namenjeno uporabi nekaterih programov za šifriranje in digitalno podpisovanje podatkov in datotek, v posebnem poglavju je opisana tudi problematika virusov in zlonamerne kode na Linuxu). Zelo na kratko je omenjena tudi ukazna vrstica in njene zmožnosti, sicer pa se knjiga dosledno izogiba upravljanju sistema z ukazno vrstico. Posebno poglavje je namenjeno tudi namestitvi sistema in pripravi živega USB ključka.

Knjiga tako predstavlja osnovni priročnik za uporabnike Linuxa, kljub temu pa so v njej nekoliko podrobneje razloženi nekateri naprednejši koncepti in pojmi iz sveta informatike.

Knjiga je izšla v samozaložbi junija 2010.