Objavljeno:

Šola eksperimentalne kemije

Konec junija smo na IJS skupaj s Slovenskim društvom ljubiteljev kemije ter Društvom elektronikov Slovenije izvedli že tradicionalno Šolo eksperimentalne kemije.

Šola eksperimentalne kemije

Šola eksperimentalne kemije.

Gre za enotedenski dogodek namenjen osnovnošolskim (ali malce starejšim) otrokom, kjer otroci cel teden v dopoldanskem času izvajajo kemijske poskuse. V zadnjih dveh letih pa smo kemijo pričeli povezovati z elektroniko, tako smo en dan izdelovali jedkanice (po enakem postopku kot se izdelujejo tiskana vezja), nasledji dan pa smo se ukvarjali s senzorji.

Otroke smo najprej fotografirali in njihove fotografije z laserskim tiskalnikom natisnili na nekoliko kvalitetnejši list papirja (predvsem mora vsebovati veliko krede). Natisnjeno sliko smo nato s kemo transfer postopkom prenesli na PCB ploščice. Ploščice je bilo pred tem seveda potrebno dobro očistiti.

Kemo transfer postopek prenosa slike na ploščico

Kemo transfer postopek prenosa slike na ploščico.

Sledilo je jedkanje v raztopini natrijevevega persulfata:

Jedkanje

Jedkanje.

Priprava na jedkanje

Priprava ploščic na jedkanje...

Po nekaj časa, so bile ploščice uspešno zjedkane.

Zjedkane ploščice

Zjedkane ploščice

Čisto na koncu jih je bilo potrebno še očistiti…

Čiščenje jedkanic

Čiščenje jedkanic.

Sledilo je izvajanje kemijskih poskusov…

Izvajanje poskusov

Izvajanje poskusov.

Takole pa izgleda, če v labolatoriju nismo dovolj pazljivi…

Uničena jeklenka

Uničena jeklenka (nesreča se ni zgodila v okviru našega dogodka).

Priprava naslednjega poskusa…

Priprava poskusa

Priprava poskusa.

Potem smo malo čarali…

Zelen ogenj

Zelen ogenj...

Vijoličen ogenj

Vijoličen ogenj...

Naslednji dan smo delali s senzorji. Najprej smo si ogledali razliko med endotermno in eksotermno reakcijo…

Endotermna in eksotermna kemijska reakcija

Endotermna in eksotermna kemijska reakcija.

Pri razpadu vodikovega peroksida smo dokazali prisotnost kisika.

Dokazovanje prisotnosti kisika s tlečo paličico

Dokazovanje prisotnosti kisika s tlečo paličico.

Sledil je poskus z merjenjem trdnih delcev, ki se sproščajo ob gorenju kresničke. Izkaže se, da je tudi nedolžna pirotehnika zdravju škodljiva.

Merjenje trdnih delcev

Merjenje trdnih delcev.

Vmes smo si ogledali še delovanje plinskih senzorjev, na koncu pa smo se naučili kaj je to pH. Najprej smo za indikator pH vzeli skuhano rdeče zelje.

Rdeče zelje kot indikator pH

Rdeče zelje kot indikator pH.

Nato smo si pogledali, kako naredimo lasten elektronski pH meter.

pH meter

pH meter.

Naučili smo se meriti pH s pomočjo idikatorskih lističev…

Merjenje pH z lističi

Merjenje pH z lističi.

…meritev pa smo preverili s pH metrom.

Merjenje s pH metrom

Merjenje s pH metrom.

Bilo je zabavno in poučno, vidimo se spet prihodnje leto.

Github: Arduino koda za pH meter.

Kategorije: Informacijska tehnologija, Kemija, Odprta strojna oprema, Splošno
Ključne besede: BlueSensor, Arduino, otroci