Objavljeno:

Detektor neumnosti (ali radioaktivna "zaščita" pred 5G)

Na internetu lahko kupimo različne zapestnice in verižice z oznako “energijski ščit”, ki naj bi vas po zagotovilih prodajalcev varovale pred 5G sevanjem, saj naj bi oddajale negativne ione.

Pri tem je seveda potrebno povedati, da gre pri 5G za neionizirajoče elektromagnetno sevanje. Povedano po domače, gre za oddajanje radijskih signalov in sicer na frekvenčnem pasu od 3400 do 3800 MHz. Pred tem sevanjem se ne moremo zaščititi z zapestnico, pač pa kvečjemu z oklapljanjem oz. s tim. Faradeyevo kletko. Zaščitili bi se torej lahko samo tako, da bi se zaprli v kovinsko kletko ali ovili v kovinsko folijo. Seveda pa je v taki opravi precej nepraktično hoditi naokrog…

Poznamo pa tudi ionizirajoče sevanje. Tam je energija žarkov dovolj velika, da tak žarek v atomu izbije elektron, kar pomeni, da se atom ionizira (v snovi se pojavi ion). To pa pomeni poškodbo materiala oziroma poškodbo živih tkiv. Ionizirajoče sevanje je zato nevarno. To sevanje je sicer posledica radioaktivnosti (pojav, ko jedra nestabilnih atomov (imenujemo jih radionuklidi) prehajajo v stabilno stanje in pri tem oddajajo energijo v obliki ionizirajočega sevanja).

Ionizirajoče sevanje

Ionizirajoče sevanje.

Pa se vrnimo nazaj h “zaščitnim” zapestnicam. Nizozemska agencija za jedrsko varnost in zaščito pred sevanji je pred kratkim ugotovila, da več teh izdelkov vsebuje primesi radioaktivnih elementov in zato oddajajo škodljivo ionizirajoče sevanje. Jakosti tega sevanja so sicer nizke, a ob dolgotrajnejši izpostavljenosti vseeno potencialno nevarne. Taki izdelki sicer niso bili odkriti prvič - leta 2016 so našli zapestnico ki je oddajala toliko sevanja, kot če bi vsak dan imeli pet rentgenskih slikanj zob.

Skratka, “zaščitne” zapestnice iz reciklirane odpadne gume in odpadne plastike vas nikakor ne more zaščititi pred 5G sevanjem, saj vas ne zaprejo v Faradeyevo kletko. Če pa vsebujejo primesi radioaktivnih elementov, pa lahko celo ogrozijo vaše zdravje. Uporaba teh zapestnic in obsekov je zato neumna in potencialno škodljiva.

Je pa res, da takšne zapestnice in obeski delujejo kot nekakšni (samo)označevalci posameznikov, ki so v osnovni šoli pri fiziki sedeli na ušesih, in ki nasedajo neumnim in škodljivim teorijam zarote. Takšni posamezniki pa s svojimi prepričanji ne škodujejo samo sebi, pač pa v primeru, da se naokrog sprehajajo z radioaktivnimi obeski, potencialno ogrožajo tudi ostale.

A poglejmo na to še iz bolj zabavne plati. Če takšne posameznike želimo prepoznati, torej po novem lahko uporabimo Geigerjev števec - napravo za merjenje ionizirajočega sevanja.

Gavni del naprave je Geiger-Müllerjeva cev, ki je napolnjena z mešanico žlahtnih plinov (npr. neon, brom in argon). Naprava deluje tako, da je na sredini cevi volframova žička, ki je vezana na pozitivni pol (+), ohišje cevi pa je vezano na negativni pol (-). Cev je pod visoko napetostjo (npr. 400 V) in ob teh pogojih v cevi nastane močno električno polje. Ko sevanje zadene cev, se molekule plina razbijejo na ione in elektrone, negativno nabiti elektroni pa “preskočijo” na pozitivno nabito volframovo žičko. To povzroči električni tok, ki ga merimo z napravo in na ta način zaznamo radioaktivno sevanje.

Geigerjev števec je v resnici precej preprosta naprava in z nekaj znanja elektronike si ga lahko izdelamo sami. Seveda tak doma izdelani števec ne bo preveč točen in natančen, bo pa povsem zadostoval za detekcijo radioaktivnega sevanja v okolici. Predvsem pa se izdelave take naprave lahko lotite z otroci ter se ob tem skupaj zabavate in naučite česa novega.

Doma izdelani Geigerjev števec

Doma izdelani Geigerjev števec.

V mrzlih zimskih dneh, ko ljudje razne zapestnice in obeske nosijo skrite pod toplimi oblačili, bomo torej s pomočjo Geigerjevega števca lahko hitro prepoznali posameznike, ki se jim je dobro izogniti, saj s svojim nespametnim vedenjem ogrožajo sebe in druge.

Pa še nasvet za vse, ki imate take zapestnice in obeske doma (prodajajo se pod imeni Energy Armor, Magnetix, Quantum Pedant, Basic Nero,…): če so izdelki precej radioaktivni, seveda ni priroročljivo, da jih uporabljate, pač pa jih je potrebno oddati na Agencijo za radioaktivne odpadke RS (nikakor ne sodijo v smeti!). Nato pa v roke vzemite učbenik za fiziko za osmi in deveti razred osnovne šole in se zatopite v branje. Ne bo vam žal.

Vabljeni tudi h ogledu zelo poučnega videa, kjer so pri The Thought Emporium pripravili analizo teh izdelkov.

Video o proizvodih za zaščito pred 5G z negativnimi ioni

Video o proizvodih za zaščito pred 5G z negativnimi ioni.

Kategorije: Elektronika
Ključne besede: Geigerjev števec, sevanje