Objavljeno:

Vizualizacija slovenskega proračuna za leto 2010

Spletišče Slo-Tech.com je objavilo grafični prikaz sprejetega in objavljenega proračuna za leto 2010. Proračun republike Slovenije za leto 2010 je objavljen na spletni strani Ministrstva za finance. Treemap vizualizacijo je pripravil Jure Čuhalev.

Zaradi boljše predstave razmerij med posameznimi postavkami so v grafih skupaj združene vse tri bilance: A – bilanca prihodkov in odhodkov, B – bilanca finančnih naložb in C – račun financiranja. To sicer ni skladno z uradnimi podatki, vendar odlično predstavi, od kje se denar pojavi in kam gre.

Proračun Republike Slovenije za leto 2010 - prihodki.

Proračun Republike Slovenije za leto 2010 - prihodki.

Proračun Republike Slovenije za leto 2010 - odhodki.

Proračun Republike Slovenije za leto 2010 - odhodki.

Vizualizacijo prihodkov si lahko ogledate na spletni strani http://static.slo-tech.com/stuff/proracun2010full/index.html, vizualizacijo odhodkov pa na povezavi http://static.slo-tech.com/stuff/proracun2010full/odhodki.html.

Kategorije: Splošno
Ključne besede: proračun